MyLanguage

Styl výuky

Naše studenty vedeme k porozumění mluvenému i psanému jazyku a ke schopnosti domluvit se v běžných životních situacích.

Ve výuce používáme především komunikativní metody. Důraz je kladen na schopnost volně vyjádřit myšlenku a aktivně pracovat se slovní zásobou.

Začátečníky učíme jazyku zpočátku obecně a postupně ho rozšiřujeme o odbornou slovní zásobu. Pokročilejším pomáháme perfektně zvládnout gramatiku a zdokonalit psaný projev. S nejpokročilejčími diskutujeme o detailech jejich pracovní náplně, aby byli co nejlépe vybaveni pro svoji profesi.